Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Strona główna

SYSTEMY OPERACYJNE ORAZ
SIECI KOMPUTEROWE

Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie


        Strona poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym zawodu technik informatyk. Strona jest redagowana przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie i ma na celu pomóc uczniom w nauczaniu z przedmiotów "Pracownia sieciowych systemów operacyjnych" oraz "Sieci komputerowe" w zawodzie technik informatyk. Zamieszczamy tutaj informacje dotyczące, programu nauczania i systemu oceniania z przedmiotu, a także regulaminu pracowni komputerowej. Natomiast głównym celem tej publikacji jest umieszczanie materiałów pomocniczych dla uczniów zarówno z zajęć teoratycznych jak i ćwiczeń praktycznych, które pozwolą łatwiej przygotować młodzież naszej szkoły do egzaminów z kwalifikacji E.13.